Werkzeuge und Betriebsmittel
Produktdaten
Eigenschaft Code Beschreibung
PRODUKT 2B MOTOR SERIE 2K MIT MECHANISCHER BREMSE
BREMSDREHMOMENT F 392 N+m external PILOT
SCHLUCKVOLUMEN 29 288 (cm3/rev)
ART DER WELLE A STANDARD
ART DER WELLE B 31,75 DURCHMESSER ABWICKLUNGSRILLE, 14 ZAHN
FLANSCHART 4 4 BOLZEN
SPEZIAL-SPEZ. _ G1/2 O-RING ANSCHLUSS
DESIGN NR. -B ZWEI