Werkzeuge und Betriebsmittel
Produktdaten
Eigenschaft Code Beschreibung
PRODUKT 2B MOTOR SERIE 2K MIT MECHANISCHER BREMSE
BREMSDREHMOMENT E 294 N+m external PILOT
SCHLUCKVOLUMEN 12 123 (cm3/rev)
ART DER WELLE A STANDARD
ART DER WELLE D 31,75 DURCHMESSER GERADE WELLE
FLANSCHART 4 4 BOLZEN
SPEZIAL-SPEZ. C Rc1/2-ANSCHLUSS
DESIGN NR. -B ZWEI