Werkzeuge und Betriebsmittel
Produktdaten
Eigenschaft Code Beschreibung
PRODUKT 2- MOTOR SERIE 2K MIT MECHANISCHER BREMSE
BREMSDREHMOMENT K 98 N+m external PILOT
FLANSCHART 2 2 BOLZEN
DESIGN NR. -E FÜNF