Motoren - 2-080BC4A-E Motors - 2-080BC4A-E
Werkzeuge und Betriebsmittel
Produktdaten
Eigenschaft Code Beschreibung
ART DER WELLE C 31,75 DURCHMESSER KEGELFÖRMIGE WELLE